J&M

J&M verzorgt service- en administratiediensten voor huiseigenaren en woningcorporaties in de stedelijke gebieden van Nederland. Onder deze diensten vallen de verwerking van dagelijkse betalingen, de administratie van jaarlijkse bijeenkomsten en het onderhouden van de beheerde appartementen. J&M is in bezit van een AFM-vergunning voor het bemiddelen in verzekerings- en bankzaken voor de verenigingen.

J&M is actief in het hogere segment van het technisch en administratief beheer ten behoeve van verenigingen van eigenaren.

Jaar 2011
Status voormalig
Website www.vvebeheer.net

j&m VvE Beheer

Strategie

De markt voor professioneel VvE beheer is sterk versnipperd en spelers zijn regionaal georiënteerd. De strategie was gericht op het autonoom groeien van de business en het werkgebied uit te breiden door gerichte overnames. Daarnaast is het productaanbod verder verbreed, onder andere met het aanbieden van aanvullende diensten zoals verzekeringen.

Team

Direct na de investering is een nieuwe CEO aangesteld. Het ambitieuze managementteam heeft sinds de samenwerking de inrichting van de organisatie sterk verbeterd en het personeelsbestand verder geprofessionaliseerd. Hierdoor is het bedrijf meer schaalbaar en kunnen overnames makkelijker geïntegreerd konden worden.

Groei

J&M heeft verschillende overnames kunnen realiseren waarmee de onderneming versneld is gegroeid. Uiteindelijk is het bedrijf aan het management team verkocht.