Bericht van ons team

Beste lezer,

Dit document (zie hier) bespreekt de aanpak van Committed Capital inzake ESG (environmental, social en governance). Geleid door de principes voor verantwoord beleggen (PRI) en de tien principes van het UN Global Compact betrekt Committed Capital ESG-factoren in haar investeringsproces. Bovendien zijn we proactief in het aankaarten en managen van ESG-gerelateerde zaken in onze portefeuille. Om de investeringsindustrie meer inhoud te geven, zijn we voortdurend bezig het gesprek over ESG te stimuleren door ermee te werken en hier verslag van te doen.

Committed Capital gelooft in goed ondernemerschap

De investeringssector raakt veel verschillende regio’s, sectoren, bedrijven en dus gemeenschappen. Daarom geloven wij dat de gehele sector, en Committed Capital als investeringsfonds, met haar investeringen op een positieve manier kan bijdragen aan een beter milieu en de maatschappij.

Bij Committed Capital streven we naar positieve impact voor alle stakeholders door te investeren in bedrijven die door goed ondernemerschap op lange termijn waarde creëren. Wij geloven dat er bij goed ondernemerschap wordt gestreefd naar het beperken van alle risico’s en het grijpen van alle kansen – ook op het gebied van ESG. Daarom meent Committed Capital dat een ESG-beleid inherent een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Door ESG-gerelateerde zaken vast te leggen, willen we de investeringsteams en de bedrijven in onze portefeuille helpen de langetermijnwaarde voor alle partijen te vergroten, terwijl we aandacht en transparantie over ESG creëren.

Namens Committed Capital,

Het ESG-team

Case study

Ontdek hoe Intersteel, één van onze deelnemingen, hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid heeft ingericht.

Bekijk het sociaal jaarverslag

 

Onze partners

Buzz Women is een school op wielen met de missie om 10 miljoen vrouwen te helpen hun volledige potentieel te bereiken, door hen toegang te geven tot onderwijs en ondernemerschap. Buzz stimuleert en helpt vrouwen bij het ontwikkelen van hun ondernemersvaardigheden en zelfvertrouwen, zodat ze uiteindelijk op eigen kracht de armoede kunnen overwinnen.

Buzz heeft projecten in India, Gambia, Georgië en Nederland. Voor een micro equity pivot project in India werken Buzz’ oprichters Uthara Naranayan en Dave Jongeneelen samen met Committed Capital. Wij geloven in het concept van micro equity en zijn trots om partner te zijn van dit project, samen met de Oxford University en Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus. Het geven van steun met eigen vermogen sluit aan bij ons bedrijfsmodel en wij geloven dat het een duurzaam ondernemersklimaat zal creëren.

SFDR statements

Belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren

Vanwege de omvang en het feit dat Committed Capital gemiddeld minder dan 500 werknemers in dienst heeft, zijn wij niet verplicht om SFDR openbaar te maken. Toch nemen we de zaken serieus om eventuele negatieve gevolgen van onze investeringsbeslissingen voor duurzaamheid tot een minimum te beperken, overeenkomstig artikel 4, lid 1 ter, van Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR).

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Committed Capital houdt rekening met de naleving van haar beleid en procedures, waaronder haar ESG-beleid. Het ontmoedigt het nemen van buitensporige risico’s, ook met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s.