25Nov
By: Albert Aan: november 25, 2016 In: Uncategorized Comments: 0

Committed Capital voltooit succesvol de eerste ronde fondsenwerving, sluit eerste deal en breidt het team uit

Amsterdam, 25 november 2016

Committed Capital sluit eerste ronde fundraising succesvol boven verwachting af

Op 14 oktober sloot Committed Capital haar eerste ronde fundraising af boven de aanvankelijke verwachtingen. Na een gerichte fundraising is het team erg blij met de samenstelling van investeerders met toegevoegde waarde voor het fonds. Het proces was snel en efficiënt mede dankzij de uitzonderlijke resultaten van het eerdere fonds (Soestdijk Capital) over de afgelopen jaren en het hiermee gewonnen vertrouwen van de investeerders in het team. Met investeringen in bedrijven als Verasol en Creative Group heeft het team een bewezen staat van dienst in het ondersteunen van bedrijven bij het managen van de groei en het optimaliseren van hun team en de interne processen. Committed Capital zal zich blijven richten op meerderheidsbelangen in Nederlandse small- en midkap bedrijven die ondersteuning nodig hebben om hun groei te realiseren. Het fonds richt zich op bedrijven met een operationele winst (EBITDA) van ten minste € 1 miljoen met de mogelijkheid om te groeien naar € 5 miljoen+ EBITDA over een periode van een paar jaar. Albert van der Wal, Partner bij Committed Capital merkt op: “Wij zijn actief in een zeer interessant segment van de markt. We zien een ruime mate van dealflow in sterke bedrijven met mogelijkheden voor groei. Het succes van het fondsenwerven tot nu toe onderstreept het vertrouwen van investeerders in ons marktsegment en ons vermogen om waarde te kunnen genereren voor onze bedrijven en onze investeerders.”

 

Committed Capital neemt een meerderheidsbelang in een snelgroeiende vastgoed data specialist

Committed Capital neemt een meerderheidsbelang in Pect, bekend van kadasterdata.nl. Pect levert vastgoeddata aan consumenten en zakelijke klanten door het aggregeren en analyseren van publieke, betaalde en free data informatiebronnen. Sinds de oprichting in 2008 heeft de onderneming miljoenen consumenten geholpen bij het maken van weloverwogen keuzes bij de acquisitie van een woning door het verstrekken van waardevolle informatie zoals koopsommen van de referentiepanden in de buurt en modelmatig waarderingen van woningen. Het automated valuation model van Pect maakt gebruik van machine-learning technieken aangevuld met inhouse ontwikkelde algoritmen die de onderneming in staat stellen om haar database continue te verrijken. Verder levert Pect ook datadiensten aan klanten die een voertuig willen kopen. Hierbij levert de onderneming informatie over de cataloguswaarde, marktwaarde en de wegenbelasting via rdwdata.nl. Opgericht in de vroege dagen van big data beheert de onderneming een schat aan gegevens en heeft het unieke ervaring opgedaan in het beheren en verwerken van data om informatie te verstrekken aan haar klanten. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De oprichter van het bedrijf Perry Schoots merkt op: “Committed Capital is de perfecte partner om te helpen onze groeiambities te verwezenlijken. Naast de essentiële expertise die het team heeft om ons te helpen onze organisatie verder uit te bouwen spreekt vooral hun no-nonsense houding en hun bereidheid om de handen uit de mouwen te steken, ons aan. Pect ontwikkelt zich naar de volgende fase en ik ben ervan overtuigd dat Committed Capital ons daarin succesvol gaat ondersteunen”.

Wai Ki Chiu, Partner bij Committed Capital merkt op: “Pect past perfect in onze investeringsstrategie met een sterk uitgangspunt in haar eindmarkten en een voortdurende bereidheid om hun klantpropositie en interne processen te verbeteren. We willen graag Perry en zijn team feliciteren met deze pre-exit buy-out en kijken uit naar een nauwe en succesvolle samenwerking.”

 

Nieuw teamlid: Laurens Rosenmöller afkomstig van Gimv

Sinds november is Laurens Rosenmöller als Partner toegetreden tot het team van Committed Capital. Laurens begon zijn carrière in de Financing Group van Goldman Sachs in Londen. Hier heeft hij waardevolle ervaring opgedaan in het adviseren van institutionele partijen over hun investeringsportefeuilles. Medio 2010 is Laurens overgestapt naar Gimv, een beursgenoteerde internationale private equity investeerder. In de afgelopen 6 jaar was Laurens betrokken bij het zoeken en uitvoeren van transacties als ook het beheren van een aantal van de portfolio bedrijven van Gimv in Nederland. Bij Committed Capital zal Laurens het grootste deel van zijn tijd besteden aan het sourcen en uitvoeren van nieuwe transacties.

 

ENGLISH

Committed Capital completes first round of fundraising, closes its first deal and expands the team

Amsterdam, 25 November 2016

First close of the new Committed Capital fund successfully completed above target

On October 14th Committed Capital executed its first round closing above initial expectations. After a targeted fundraising process the team at Committed Capital is very pleased with the line-up of added value investors in the fund. The fundraising process was swift and efficient largely underpinned by the exceptional results of the prior fund (Soestdijk Capital) over the past few years and investor confidence for the team to continue on a similar tack. With investments in companies such as Verasol and Creative Group the team has a proven ability to assist companies in managing growth and optimizing their team and internal processes.

Committed Capital will target controlling stakes in Dutch small and midcap companies that need support to manage their growth. The fund focuses on companies with an operational profit (EBITDA) of at least €1m with the ability to grow to €5m+ EBITDA over a period of a few years.

Albert van der Wal, Partner at Committed Capital comments: “We are fortunate to work in a highly interesting segment of the market. We see an ample degree of deal flow in strong companies with room for growth. The success of the fund raising to date underlines investor confidence in our market segment and our ability to create value for our companies and investors.”

 

Committed Capital acquires majority stake in high growth real estate data specialist

Pect provides valuable real estate and geospatial intelligence to consumers and business customers by aggregating and analyzing public, paid and free data resources. Since its founding in 2008 the company has assisted millions of consumers in making informed choices on the acquisition of their home by providing information on the prices of reference houses in the neighborhood and valuations of homes. Their automated valuation model applies machine learning techniques complemented by inhouse developed algorithms that enrichen the database continuously. Furthermore, Pect also provides services to customers wishing to acquire a vehicle with information such as the catalogue value and road taxes associated with a vehicle via www.rdwdata.nl. Founded in the early days of big data management the company has built up a wealth of data and experience in managing data to provide information to its customers. The company is active in The Netherlands, Germany and the UK.

The founder of the company Perry Schoots comments: “Committed Capital is the perfect partner for us to be able to continue our growth ambitions bringing expertise in online expansion strategies and helping us improve ourselves to better address the challenges of the future. I was especially attracted by their no-nonsense attitude and willingness to roll up their sleeves. Pect is developing towards a new phase and I am convinced that Committed Capital will provide us valuable support in this development.”

Wai Ki Chiu, Partner at Committed Capital comments: “Pect is spot on in our investment strategy with a strong base in its current markets and an ongoing willingness to improve their customer proposition and internal processes to become even better. We would like to congratulate Perry and his team with this pre-exit buyout and look forward to working together.”

 

New team member: Laurens Rosenmöller joins from Gimv

Since November Laurens Rosenmöller has joined Committed Capital as Partner. Laurens started his career in the Financing Group at Goldman Sachs. Here he gained first hand training and experience in advising institutional investors in optimizing the risk reward profile of their investment portfolios. In mid-2010 Laurens joined Gimv, a Brussels-listed private equity investor. Over the past 6 years Laurens was involved in sourcing, executing and monitoring a range of portfolio companies in various sectors in the Netherlands. With Committed Capital Laurens will spend most of his time sourcing and executing transactions within our investment scope.

 

Contact details Committed Capital

www.committedcapital.nl
Visiting address: Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam

Wai Ki Chiu – Partner
chiu@committedcapital.nl  +316 2697 1007

Albert van der Wal – Partner
vanderwal@committedcapital.nl  +316 4848 2656

Laurens Rosenmöller – Partner
rosenmoller@committedcapital.nl  +316 1104 6542

Trackback URL: http://committedcapital.nl/2016/11/persbericht-25-november-2016/trackback/